Wednesday, August 8, 2018

Job: Հաշվապահ at Նարսան ՍՊԸ Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 08-Sep-18 00:00:00

Salary: սկսած 150000

Description
Ընկերությանն անհրաժեշտ է հաշվապահ:

Responsibilities
-Հաշվապահի ընդհանուր պարտականությունների իրականացում
-Բանկային հաշիվների կառավարում
-Հաշվետվությունների կազմում, հաշիվ/ապրանքագրերի դուրս գրում, ՀԾ ծրագիր ներմուծում, ձևակերպում
-ներմուծված ապրանքների փաստաթղթերի մուտքագրում և ձևակերպում ՀԾ ծրագիր
-Հաշվապահությանն առնչվող փաստաթղթերի վարում
-Գլխավոր հաշվապահի այլ հանձնարարությունների կատարում

RequiredQualifications
-Բարձրագույն տեխնիկական կամ տնտեսագիտական կրթություն
-Համակարգչային գրագիտություն և էլեկտրոնային դիմումների հետ աշխատելու փորձ
-Գրավոր և բանավոր հաղորդակցվելու, առաջնորդելու և թիմային աշխատանք կազմակերպելու ունակությունները ցանկալի են
-Սեղմ ժամկետների շրջանակներում աշխատելու, կառավարելու, կազմակերպելու և որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատելու ունակություն
-Հայկական հաշվապահական ծրագրերի հմուտ իմացություն , համակարգչային MS office ծրագրերի փաթեթի տիրապետում

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ @ Նարսան ՍՊԸ

No comments:

Post a Comment