Thursday, August 9, 2018

Job: Որակի ապահովման մասնագետ at Armenia Wine Company LLC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Արտադրություն

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 09-Sep-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Պատասխանատու է ընթացակարգեր մշակելու, ներդնելու, վերահսկելու և բարելավելու համար գործընթացներին մասնակցության և ներդրված ընթացակարգերի կիրառման ապահոմման համար:

Responsibilities
-Մասնակացում է գործընթացների ընթացակարգերմշակման և ներդրման համար՝ համաձայն ISO ստանդարտների
-Ժամանակ առ ժամանակ հետևում է, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն համաձայն գործող ընթացակարգերի
-Մասնակցում է ապրանքների մուտքային և ելքային վերահոսկողություն իրականացելուն
-Ներկայացնում է առաջարկներ գործող ընթացակարգերի բարելավման համար
-Անհրաժեշտության դեպքում մասնկացում է որակի կառավարման ժողովներին համակարգի բացերը վեր հանելու և բարելավելու նպատակով
-Մոնիտորինգի է ենթարկում հաճախորդների բողոքները
-Ներկայացնում է առաջարկներ հաճախորդների բավարարվածությունն ապահովելու համար

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 1 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
-Պլանավորման ունակություն
-Մարդկանց կառավարելու ունակություն
-Համակարգված աշխատելու կարողություն
-Բանակցելու ունակություն
-Թիմում աշխատելու կարողություն
-Անգլերենի իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Որակի ապահովման մասնագետ @ Armenia Wine Company LLC

No comments:

Post a Comment