Wednesday, August 8, 2018

Job: Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ at Ameria CJSC Company

Location: Yerevan, Armenia

Category: Իրավական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 14-Aug-18 00:00:00

Salary: Մրցակցային

Description
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Ամերիա» ՓԲԸ

ՊԱՇՏՈՆ` Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ


ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` «Ամերիա» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:

Responsibilities
-Վարել Ընկերության ամենօրյա հաշվապահական հաշվառում` համաձայն Հայաստանի կառավարության և ՀՀ հաշվապահական հաշվառման օրենսդրության սահմանված կարգի և ֆինանսական տնօրենի ուղղորդմամբ
-Կազմել և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում ՀՀ հարկային և պետական մարմիններին ներկայացնել տարեկան, եռամսյակային և ամսական ֆինանսական հաշվետվություններ
-Ընկերության գնման ու հաճախորդների պայմանագրերի նախագծերի ուսումնասիրություն՝ հարկային, ֆինանսական, հաշվապահական ու վճարային պարտավորությունների տեսակետից
-Կազմակերպել և կոորդինացնել անկախ աուդիտորական ընկերության հետ աշխատանքները` կապված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի հետ
-Հսկել և կազմակերպել Ընկերության դրամական մուտքերն ու վճարումները
-Պատրաստել և հանձնել բանկային հաշիվներին առնչվող գործարքների համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը
-Հաշվարկել և վճարել սահմանված ժամկետներում Ընկերության կողմից պետական և հարկային մարմիններին վճարվելիք հարկերն ու տուրքերը
-Եռամսյակային կտրվածքով կազմել և ընկերության ֆինանսական տնօրենին ներկայացնել ընկերության կառավարչական ֆինանսական հաշվետվություններ
-Փոխարինել ընկերության ֆինանսական տնօրենին արձակուրդների ժամանակ

RequiredQualifications
-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հաշվապահության ոլորտում
-Նվազագույնը հինգ տարվա աշխատանքային փորձ հաշվապահության, ֆինանսների, բանկային ոլորտում
-Առնվազն 3 տարվա փորձ ղեկավար պաշտոնում
-ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրված գլխավոր հաշվապահի որակավորման վկայականը ցանկալի է
-Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն (ACCA որակավորումը ցանկալի է)
-Հաշվապահական հաշվառման, հարկային ոլորտին առնչվող օրենքների, նորմատիվ ակտերի գերազանց իմացություն
-Համակարգչային գիտելիքներ, MS Office, մասնավորապես Excel, ՀԾ- Հաշվապահ
-Վերլուծական և կազմակերպչական հմտություններ
-Թիմում աշխատելու կարողություն
-Սուղ ժամկետներում աշխատելու կարողություն
-Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ @ Ameria CJSC

No comments:

Post a Comment