Friday, July 6, 2018

Job: Հաշվապահ at X-Group Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 14-Jul-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
N/A

Responsibilities
-Կազմակերպել ընկերության հաշվապահական հաշվառման ընդհանուր վարումը` ՀՀ օրենսդրության ստանդարտներին համապատասխան, հետևել անընդհատ և կանոնավոր փաստաթղթաշրջանառության ապահովմանը, անհրաժեշտության դեպքում կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչպես նաև իրականացնել հարկային ու վիճակագրական հաշվետվությունների կազմումը` Հարկային օրենսդրության շրջանակներում
-Իրականացնել ամփոփ հաշվետվությունների, վերլուծությունների ներկայացում տնօրենին
-Պատվերների իրականացման շրջանակներում, վերահսկել յուրաքանչյուր տեսակի առաքումը
-Ապահովել հարկային հաշիվների և բեռնագրերի դուրսգրումը, ստացված հաշիվների ստուգումը, հաստատումը, ինչպես նաև գործընկերների հետ փոխադարձ հաշվարկների իրականացումը:
-Ապահովել հարկային ստուգումների և հարցումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և տեղեկատվության ներկայացումը

RequiredQualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Առնվազն 3 տարվա հաշվապահի աշխատանքի փորձ (արտադրական ոլորտում)
-Ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-MS Office, ՀԾ, 1C և E-invoicing կատարյալ իմացություն
-Հարկային, հաշվապահական հաշվառումը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի իմացություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ @ X-Group

No comments:

Post a Comment