Friday, July 13, 2018

Job: Հաշվապահ at Լոյալ Հաշվապահական Գրասենյակ ՍՊԸ Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Accounting/Bookkeeping

Type: Full time

Deadline: 12-Aug-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

1. Կատարել բանկային և դրամարկղային գործառնությունների վերահսկում

2. Վերահսկել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը

3. Պատրաստել հարկային և այլ պետական մարմիններ ներկայացվող հաշվետվություններ

4. Իրականացնել ղեկավարների հետ համաձայնեցված այլ առաջադրանքներ

RequiredQualifications

ՀԾ Հաշվապահ համակարգի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Հաշվապահ @ Լոյալ Հաշվապահական Գրասենյակ ՍՊԸ

No comments:

Post a Comment