Friday, July 6, 2018

Job: Պր��կտիկանտ ՄՌ բաժնում at BetConstruct Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Մարդկային Ռեսուրսներ, Կադրեր

Type: Կես դրույք

Deadline: 11-Jul-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
BetConstruct ընկերությունը փնտրում է ակտիվ, մոտիվացված պրակտկանտի ՄՌ բաժնի ամենօրյա գործունեությանը օժանդակելու համար: Բոլոր նրանք ովքեր իրենց համարում են ճկուն և հետաքրքրասեր, ունեն նոր հմտություններ ձեռք բերելու մեծ ցանկություն և հետաքրքրված են արագ փոփոխվող միջավայրում աշխատելով կարող են դիմել չվճարվող, կես դրույք սահմանված պրակտիկա անցնելու համար:

Responsibilities
-Գործավարական և վարչական աջակցություն բաժնին
-Օժանդակում բաժնի ամենօրյա գործունեությանը
-Հավաքագրման գործընթացի աջակցություն և հավաքագրման տվյալների բազաների պարբերական թարմացում
-Ակտիվ ներգրավվածություն նոր աշխատողների աշխատանքի ըդնունման և կողմնորոշման գործընթացում
-Աշխատանքի ընդունման գործընթացի իրավական պահանջների իրականացում
-Կորպորատիվ ծրագրերում բացվող առաջադրանքների ընթացքի դիտարկում և կանոնակարգում
-Մասնակցություն կազմակերպության նոր աշխատակիցների ինտեգրման գործընթացի կազմակերպմանը և իրականացմանը

RequiredQualifications
-Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կամ այլ համապատասխան ոլորտում բակալավրի աստիճան
-Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-Համակարգչային հմտություններ
-Հաղորդակցության և միջանձնային հարաբերությունների գերազանց հմտություններ
-Արագ փոփոխվող միջավայրում վերջնաժամկետների մեջ տեղավորվելու ունակություն
-Գերազանց կազմակեպչական հմտություններ
-Ուշադրություն մանրուքներին և խնդիրներ լուծելու հմտություններ
-Թիմային աշխատանքի հմտություններ

Benefits

Job URL: iJob.am - Պրակտիկանտ ՄՌ բաժնում @ BetConstruct

No comments:

Post a Comment