Monday, May 14, 2018

Job: Ամառային Դ��րոցի Մանկավարժ-Կազմակ��րպիչ at STELLA Kindergarten Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Education/training

Type: Full time

Deadline: 13-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

Երեխաների առօրյայի կազմակերպում հետաքրքիր խաղերի տեսքով: Խրախուսել և զարգացնել երեխաների ունակությունները կիրառելով տարատեսակ նախաձեռնություններ և մեթոդական ցուցումներ (երգ, պատմվածքներ, մեդիա, կառուցողական խաղեր, արվեստ, բակային գոծունեություն և այլն): Ծնողների հետ պահպանել շփման և ինֆորմացիայի փոխանակման բաց կապ: Համագործակցել ղեկավարության հետ: Առաջնորդվել կազմակերպության ուսումնական ստանդարտներով և անվտանգության կանոններով:

RequiredQualifications

Դաստիարակի, դասվարի, դաստիարակի օգնականի կամ ուսուցչի աշխատանքային փորձ: Երեխայի զարգացման և ուսուցման նորագույն տեսությունների և պրակտիկայի իմացւթյուն: Նախաձեռնող և արտիստիկ ունակություններ: Ուսուցողական և կազմակերպչական հմտություններ: Արագաշարժ և ճկուն: Շփման բարձր ունակություններ: Համապատասխան կրթության կամ որակավորման աստիճանի առկայություն:

Benefits

Job URL: iJob.am - Ամառային Դպրոցի Մանկավարժ-Կազմակերպիչ @ STELLA Kindergarten