Monday, May 14, 2018

Job: Մարքեթինգի մաս��ագետ at Decora-Group LLC Company

Location: JobParser.Models.LocationModel

Category: Marketing/Advertising/PR

Type: Full time

Deadline: 13-Jun-18 00:00:00

Salary:

Description

Responsibilities

- Կատարում է շուկայի մարքեթինգային վերլուծություններ, մրցակիցների և միջազգային փորձի ուսումնասիրություններ, ներկայացնում է նոր առաջարկներ
-Ապահովում է ընկերության ներկայացված բրենդերի առաջխաղացումը
-Ապահովում է խանութ-սրահներում մարքեթինգային նյութերի առկայությունը և պարբերական թարմացումը,
-Կատարում է բաժնի այլ աշխատանքներ

 

RequiredQualifications

-Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի կամ հարակից ոլորտում
-Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
-Մարքեթինգային վերլուծություններ իրականացնելու կարողություն,
-Մարքեթինգային ավանդական և նորագույն գործիքների տիրապետում,
-Անալիտիկ մտածելակերպ, մարքեթինգային, թվային և գլոբալ թրենդերի տիրապետում,
-Թիմում աշխատելու և առաջադրանքները նշված ժամկետներում կատարելու ունակություններ,
-Պատասխանատվության զգացում և որոշումներ կայացնելու ունակություն,
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների բանավոր և գրավոր ազատ տիրապետում

 

Benefits

Job URL: iJob.am - Մարքեթինգի մասնագետ @ Decora-Group LLC