Saturday, February 10, 2018

Job: Ռեստորանի մենեջեր at Խ��յծ Իշխան ՍՊԸ Company

Location: JobParser.Models.Location

Category: Ռեստորան, Սննդի սպասարկում

Type: Լրիվ դրույք

Deadline: 10-Mar-18 00:00:00

Salary: N/A

Description
Աշխատանքը Գյումրու Չերքեզի ձոր ռեստորանում է։

Responsibilities
-կազմակերպել և վերահսկել ռեստորանի աշխատանքը
-վերահսկել ռեստորանի հաճախորդների սպասարկման որակը
-ուսումնասիրել հաճախորդների սպառողական պահանջարկը, ներկայացնել առաջարկներ հաճախորդների սպասարկման բարելավման վերաբերյալ
-կազմակերպել ռեստորանի անձնակազմի ռացիոնալ աշխատանքը, բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների փոխհամագործակցությունը
-հետևել աշխատակիցների արտաքին տեսքին, հետևել անհրաժեշտ սանիտարական կանոնների և հիգիենայի նորմատիվների ապահովմանը

RequiredQualifications
-բարձրագույն կրթություն
-զարգացած համակարգչային հմտություններ
-հայերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերեն լեզվի իմացությունը ցանկալի է
-բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն
-հաճախորդների սպասարկման զարգացած հմտություններ
-թիմային աշխատանքի և շփման զարգացած հմտություններ
-կրեատիվ մտածելակերպ
-բիզնես-էթիկայի կանոնների իմացություն և դրանց հետևում
-հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատելու ունակություն
-լարվածության տակ աշխատելու ունակություն
-բանակցություններ վարելու զարգացած հմտություններ
-ներկայանալի տեսք
-հաղորդակցման ունակություն և բարդ իրավիճակներում մարդկանց հետ շփվելու կարողություն
-ուղղորդման ունակություն և կազմակերպչական հմտություններ
-արագ կողմնորոշվելու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ունակություն, մտքի և վարքի ճկունություն

Benefits

Job URL: iJob.am - Ռեստորանի մենեջեր @ Խայծ Իշխան ՍՊԸ