Saturday, July 30, 2016

English Teacher

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

  • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
  • ուսումնական հաստատությունում դասավանդելու առնվազն հինգ տարվա փորձ,
  • աշխատանքի համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) և համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

  • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
  • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
  • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
  • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
  • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
  • անգլերենի և ռուսաց լեզվի իմացություն,
  • ժամանակի կառավարման հմտություններ
Job Source: iJob.am